About

Welcome to Wales

Members of Wales Official Tourist Guides Association are the only guides officially recognised by Welsh Government to guide in Wales. All have undergone extensive training, passing both practical and academic guiding examinations.

Many members have the prestigious ‘Blue Badge’ guide qualification, a mark of quality and expertise for over 50 years. Others hold ‘regional’ or ‘site specific’ qualifications.

All relish the chance to share their knowledge, aiming to provide fun and enlightening commentaries. When visiting Wales with a Wales Official Tourist Guide, you could not be in more capable hands.


Croeso i Gymru

Aelodau o Gymdeithas Tywysyddion Swyddogol Cymru yw’r unig dywysyddion swyddogol sydd yn cael eu cydnabod gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i dywys yng Nhymru. Mae’nt i gyd wedi mynd trwy hyfforddiant trylwyr, ac wedi bod yn llwyddiannus mewn arholiadau tywys ymarferol ac academaidd.

Mae llawer o’r aelodau yn meddu ar gymhwyster urddasol tywysydd ‘Bathodyn Glas’, sy’n nôd o safon uchel gyda phrofiad o dros 50 mlynedd. Mae eraill yn dal cymhwyster ‘rhanbarthol’ neu ar gyfer ‘safle arbennig’.

Mae pob un ohonynt yn edrych ‘mlaen i rannu o’u gwybodaeth, ac yn anelu at rhoi sylwadau hwylus a goleuedig. Pan ymwelwch â Chymru gyda Tywysydd Swyddogol Cymru ni fedrwch fod mewn dwylo gwell.